Jak vyměnit autobaterii

19.08.2019 Barbora Auto Sdílet
Jak vyměnit autobaterii

Autobaterie vydrží zpravidla 4-6 let. Pokud máte starší auto, autobaterii si dokážete vyměnit i sami. A my vám poradíme, jak na to.

 

Výměna autobaterie


Pokud pozorujete, že světla na vašem vozidle svítí méně nebo nemůžete nastartovat napoprvé a nabití autobaterie nepomáhá, je pravděpodobně ten pravý čas na výměnu autobaterie. U novějších automobilů však výměnu ve vlastní režii ani nezkoušejte, ale navštivte autoservis. Výměna autobaterie v tomto případě totiž vyžaduje diagnostiku.
 

# 1 Vyjměte starou baterii
Autobaterie se zpravidla nachází v pravém nebo levém horním rohu motorového prostoru, případně v kufru. Nejdříve vypněte vozidlo a všechna elektronická zařízení. Odjistěte kapotu a odstraňte z baterie všechny kabely a držáky, abyste ji mohli vybrat.
 
Klíčem nejdříve povolte matici černého kabelu, který na baterii označuje znaménko minus. Následně povolte také matici červeného kabelu se znaménkem plus. Oba kabely opatrně odstraňte z autobaterie.
 
V dalším kroku povolte držák autobaterie a baterii vyjměte. Při vytahování dávejte pozor na to, aby se odpojeny kabely
neopíraly o póly. Neotáčejte baterii vzhůru nohama, ani ji nenaklánějte. Obsahuje totiž žhavý obsah, zdraví nebezpečný elektrolyt. Při manipulaci s autobaterií chraňte proto kůži ochrannými rukavicemi a oči ochrannými brýlemi.
 

# 2 Vložte novou autobaterii
Při montáži nové autobaterie nejdříve očistěte prostor pro uložení autobaterie. Následně očistěte svorky kabelů ocelovým kartáčem. Na oba póly autobaterie naneste vazelínu. Ta zabraňuje vzniku koroze.
 
Následně připojte kabely - nejprve červený, a pak černý - a utáhněte klíčem. Při připojování si dávejte pozor na to, abyste baterii nezapojili opačně. V opačném případě by mohlo dojít k poškození elektroniky vozidla.
 
Přišroubujte zpět všechny držáky, které zajišťují stabilitu při jízdě a zkontrolujte, zda je vše tak, jak bylo před demontáží.
 

# 3 Po výměně baterie
Po výměně baterie zavřete kapotu a nastartujte. Protože při výměně se odpojí napájení od všech řídících jednotek ve vozidle, resetuje se celý ovládací systém. Znovu si tedy nastavte stanice v rádiu a správný čas na palubních hodinách.


 
Jak si vybrat vhodnou autobaterii?


Správný typ autobaterie zjistíte buď přímo v příručce k vašemu automobilu nebo na webu výrobce autobaterií. Případně se můžete podívat na obal vaší staré autobaterie, kde je typ také uveden. Pokud si vybíráte mezi dvěma bateriemi s různou kapacitou, vyberte si baterii s větší kapacitou. Všímejte si také startovací proud - čím je vyšší, tím bude baterie spolehlivější při nižších teplotách.


 
Co dělat se starou baterií?


Autobaterie obsahují jedovaté látky, a proto je nelze likvidovat běžným způsobem. Podle zákona o odpadech musí každý distributor autobaterií nabízet i zpětný sběr. Starou baterii tedy můžete předat v každé prodejně autobaterií - v autoservisech, v prodejnách náhradních dílů, a dokonce i na některých čerpacích stanicích. Vzít by vám ji měli bezplatně a aniž od vás vyžadovaly koupi jiného zboží. Starou baterii můžete odevzdat iv sběrně surovin.


 
 Jak se o baterii starat?


Aby vám nová autobaterie vydržela čím nejdéle, musíte se o ni starat. Vaše péče by měla být přitom o to větší, čím kratší úseky jezdíte. Právě při takové jízdě se totiž baterie nestihne dostatečně dobíjet.
 
Autobaterii neprospívá velký mráz, ale ani velké teplo. Ideální je teplota od 15 do 25 ° C, při které dochází k nejmenšímu samovybíjení. Pokud je to možné, parkujte v létě v chládku. Pokud auto déle než měsíc nebudete používat, baterii odpojte, případně ji dejte na nabíječku i během dvoutýdenní odstávky.