Mateřská dovolená – co o ní vědět a jak během ní ušetřit

22.09.2022 Eva Děti Sdílet

Při prvním dítěti může být mateřská dovolená náročnější. Nejenom po fyzické, ale i finanční stránce. Kdo má nárok na mateřskou? A dá se během ní ušetřit?

Už během těhotenství nenechávejte nic na náhodu. Ani v oblasti přípravy dětské výbavičky, ani při zabezpečovaní všech potřebných formalit a zjišťování informací. Důsledná příprava vám usnadní období po narození dítěte.

Chcete se na příchod dítěte připravit postupně? Začněte od jedné z nejdůležitějších věcí z výbavy – kočárkem. Širokou nabídku vyhledávané kombinace 3 v 1 najdete i online.

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství

 

Nárok na příspěvek v mateřství vzniká za splnění dvou daných podmínek:

1

Žadatel o peněžitou pomoc v mateřství musí být v době nástupu na dávku nemocensky pojištěn (tj. z příjmu ze zaměstnání je odváděno pojistné na sociální zabezpečení), nebo musí trvat ochranná lhůta ze skončeného nemocenského pojištění.

2

Žadatel musí být nemocensky pojištěn minimálně 270 dnů v posledních dvou letech před nástupem na tuto dávku (to je zhruba 9 měsíců nemocenského pojištění v rozložení dvou let). Tato podmínka nemusí být splněna jen u jednoho zaměstnavatele. V období dvou let lze sčítat dny z různých pojištění (zaměstnání).

Pokud jste OSVČ, máte nárok na peněžitou pomoc v mateřství, jen pokud si dobrovolně a po určitou dobu platíte nemocenské pojištění.

rodina-pri-zapadu-slunce

 

Kdo může jít na mateřskou

 

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství může získat matka, otec nebo pojištěnec, který převzal dítě do péče. Nahrazuje tedy péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

Kromě prvních 6 týdnů po porodu, kdy peněžitá pomoc v mateřství náleží výhradně matce, má na dávku nárok i otec dítěte nebo manžel ženy, která dítě porodila. Musí ovšem splňovat stejné podmínky pojištění jako žena, která porodila.

Navíc musí se ženou/matkou uzavřít písemnou dohodu, že bude o dítě pečovat. V dohodě se uvede den, od něhož bude otec o dítě pečovat, den porodu a podpis matky, který je třeba úředně ověřit.

matka-a-otec-s-ditetem

 

Jak požádat o mateřskou

 

Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství (lidově mateřskou) stanoví zákon o nemocenském pojištění (z. č. 187/2006 Sb.). Na peněžitou pomoc v mateřství může maminka nastoupit 8–6 týdnů před očekávaným dnem porodu. Termín nástupu si v tomto rozmezí určí sama.

Žádost o dávku podává:

1

zaměstnankyně (zaměstnanec) před nástupem na čerpání dávky u svého zaměstnavatele (ten ji předá příslušné OSSZ),

2

OSVČ u příslušné OSSZ.

Výpočet mateřské dovolené

 

Výše peněžité pomoci v mateřství činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se zpravidla zjišťuje z příjmu za 12 kalendářních měsíců před nástupem na dávku. U OSVČ se vychází z úhrnu měsíčních základů pojistného v rozhodném období před nástupem na dávku. Průměrný denní příjem se upravuje (redukuje) pomocí tří redukčních hranic.

Pokud vás zajímá, jak se dá předběžně vypočítat mateřská – výpočet vám usnadní kalkulačka MPSV pro peněžitou pomoc v mateřství.

zena-s-miminkem-postylka

 

Délka mateřské dovolené

 

Jak dlouho trvá mateřská dovolená? Délka mateřské dovolené se liší podle počtu dětí a žadatele.

jak-dlouho-trva-materska

Na peněžitou pomoc v mateřství může maminka nastoupit 8–6 týdnů před očekávaným dnem porodu s tím, že termín nástupu si v tomto rozmezí určí sama.

Nastoupit na peněžitou pomoc v mateřství místo ženy může muž nejdříve po šestinedělí ženy, která porodila, tj. od začátku 7. týdne po porodu dítěte a na dobu nejméně 7 dní po sobě jdoucích. Do týdnů se započítává doba, kdy případně pobírala peněžitou pomoc v mateřství matka, kromě prvních 6 týdnů po porodu, kdy dávka náleží výhradně matce.

otec-v-pokojicku-s-ditetem

 

Jak na mateřské ušetřit?

 

Výdajů spojených s péči o dítě není málo. Jak je všechny zaplatit, a přitom něco ušetřit? Pomoci vám mohou tyto praktické rady:

Připravujte domácí výživu – co je pro dítě lepší než domácí strava? Nejenom, že je zdravější, ale také levnější. Platí to i o doma připraveném čaji a nápojích.

Nakupujte méně oblečení – děti rostou skutečně rychle a nepotřebují plnou skříň oblečení. Nakupujte jej přiměřeně a když z něj vyrostou, odložte ho pro další nebo pro kamarádku. Alternativou je i nakupování oblečení v second handech.

Regulujte množství hraček – ano, je pěkné vidět dětskou radost z nové hračky. Potřebují jich ale skutečně tolik? Navíc darovaných hraček od babiček, dědečků a známých je také hodně.

Máte hraček opravdu hodně? Podělte se o ně s těmi, kteří nemají tolik štěstí. Děti v nemocnicích a dětských domovech se hračkám potěší. Ještě k tomu uděláte nezištně dobrý skutek.

Nahraďte jednorázové plenky – jejich skvělou alternativou jsou látkové plenky. Prvotní investice může být vyšší, no během dalších měsíců na plenky neutratíte ani korunu.

Šetřete v domácnosti – kolik peněz vám na konci měsíce zůstane? Záleží to i na vašem chování v domácnosti. V našem předchozím článku jsme pro vás shrnuli užitečné tipy, jak snížit náklady na bydlení.

__bulb
Jak ušetřit peníze v domácnosti?

Zvyšování životních nákladů nás nutí přehodnocovat naše výdaje a zamýšlet se nad tím, jak bychom mohli každý měsíc něco ušetřit. Výdaje na domácnost představují velikou část našeho rozpočtu, a proto je dobrý nápad začít se šetřením právě tu.

otec-s-ditetem-maluji

Naše rada na závěr? Už během těhotenství věnujte čas administrativní přípravě a nákupu vybavení pro dítě. Neukrátíte se tak o výjimečný čas s miminkem po jeho narození.

Návrat do školy může být stejně náročný pro děti, i pro rodiče. Inspirujte se denní rutinou v anšem článku a zažijte spokojený školní rok.