Podmínky ochrany a zpracování osobních údajů a práv subjektu údajů

S ohledem na zákon upravující ochranu osobních údajů a na čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) společnost BALÍK PLUS s.r.o. jako správce údajů poskytuje Vám jako subjektu údajů informace o jejich zpracování a poučení o Vašich právech.


Provozovatelem osobních údajů je společnost BALÍK PLUS s.r.o. se sídlem Na poříčí 1067/25, Nové Město, 110 00 Praha 1, e-mailová adresa: info@vasekupony.cz


Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účely, o kterých jste informováni. To, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a za jakými účely, záleží na tom, jakým způsobem jste nám své osobní údaje sdělili. Prostřednictvím našich stránek máte možnost nám osobní údaje sdělit následujícími způsoby:I. Registrační formulář


Prostřednictvím registračního formuláře máte možnost se zaregistrovat k webovému vyhledávači vasekupony.cz. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:


Účel

Rozsah spracovávaných informácí

Právní titul

Zasílání slevových nabídek uživateli podle jeho charakteristik, preferencí a zájmů

Jméno, příjmení, emailový kontakt, rok narození, pohlaví, město, PSČ, případně preference a zájmy

Nezbytnost pro splnění smlouvy, resp. nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy v rámci Vaší žádosti o registraci

Zasílání nabídky služeb naší společnosti

Emailový kontakt

Oprávněný zájem spočívající v nabízení relevantních služeb


Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení nejsme schopni Vám zasílat slevové nabídky ve formě kuponů dle Vašich charakteristik, preferencí a zájmů.


Vedle toho zpracováváme Vaše osobní údaje zadané v rámci registračního formuláře k tomu, abychom Vám mohli nabízet naše služby podobné těm, o které se zajímáte. Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních nabídek máte právo vyslovit námitku, na základě které, ihned se zasíláním obchodních nabídek a zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestaneme. Rovněž přestaneme zasílat tyto obchodní nabídky a zpracovávat v této souvislosti Vaše osobní údaje, pokud nám dáte najevo, že si zasílání obchodních nabídek nepřejete (např. tím, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého emailu).II. Webový formulář „Novinky emailem“


Prostřednictvím webového formuláře máte od nás odebírat novinky emailem. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:


Účel

Rozsah spracovávaných informácí

Právní titul

Zasílání novinek emailem

Emailový kontakt, pohlaví

Oprávněný zájem kontaktovat klienty na jejich žádost


Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení nejsme schopni Vám zasílat novinky emailem.


Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání novinek máte právo vyslovit námitku, na základě které, ihned se zasíláním novinek a zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestaneme. Rovněž přestaneme zasílat novinky a zpracovávat v této souvislosti Vaše osobní údaje, pokud nám dáte najevo, že si zasílání novinek nepřejete (např. tím, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého emailu).III. Kontaktní formulář pro uživatele


Prostřednictvím kontaktního formuláře pro uživatele nás máte možnost kontaktovat. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:


Účel

Rozsah spracovávaných informácí

Právní titul

Kontaktování potencionálního klienta, odpověď na dotaz

Jméno, příjmení, telefonní kontakt, emailový kontakt, firma, osobní údaje uvedené v textu zprávy

Nezbytnost pro splnění smlouvy, resp. nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, případně oprávněný zájem reagovat na Váš dotaz

Zasílání nabídky služeb naší společnosti

Emailový kontakt

Oprávněný zájem spočívající v nabízení relevantních služeb


Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení nejsme schopni Vás kontaktovat.


Vedle toho zpracováváme Vaše osobní údaje zadané v rámci kontaktního formuláře k tomu, abychom Vám mohli nabízet naše produkty podobné těm, které jste si od nás koupili. Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení máte právo vyslovit námitku, na základě které, ihned se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestaneme. Rovněž přestaneme zasílat tato obchodní sdělení a zpracovávat v této souvislosti Vaše osobní údaje, pokud nám dáte najevo, že si zasílání obchodních sdělení nepřejete (např. tím, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého obchodního sdělení).IV. Kontaktní formulář pro klienty


Prostřednictvím kontaktního formuláře máte možnost nás kontaktovat. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:


Účel

Rozsah spracovávaných informácí

Právní titul

Kontaktování potencionálního klienta

Jméno, příjmení, telefonní kontakt, emailový kontakt kontaktní osoby klienta

Nezbytnost pro splnění smlouvy, resp. nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, případně oprávněný zájem společnosti reagovat na dotaz klienta

Zasílání nabídky služeb naší společnosti

Emailový kontakt

Oprávněný zájem spočívající v nabízení relevantních služeb


Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení nejsme schopni Vás kontaktovat.


Vedle toho zpracováváme Vaše osobní údaje zadané v rámci kontaktního formuláře k tomu, abychom Vám mohli nabízet naše produkty podobné těm, které jste si od nás koupili. Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení máte právo vyslovit námitku, na základě které, ihned se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestaneme. Rovněž přestaneme zasílat tato obchodní sdělení a zpracovávat v této souvislosti Vaše osobní údaje, pokud nám dáte najevo, že si zasílání obchodních sdělení nepřejete (např. tím, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého obchodního sdělení).V. Webový formulář pro získání slevového kuponu


Prostřednictvím webového formuláře máte možnost uvést emailovou adresu, na kterou Vám zašleme slevový kupon. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:


Účel

Rozsah spracovávaných informácí

Právní titul

Zaslání slevového kuponu

Emailový kontakt

Oprávněný zájem společnosti kontaktovat klienta

Zasílání nabídky služeb naší společnosti

Emailový kontakt

Oprávněný zájem spočívající v nabízení relevantních služeb


Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení nejsme schopni Vám zaslat slevový kupon.


Vedle toho zpracováváme Vaše osobní údaje zadané v rámci webového formuláře k tomu, abychom Vám mohli nabízet naše produkty podobné těm, které jste si od nás koupili. Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení máte právo vyslovit námitku, na základě které, ihned se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestaneme. Rovněž přestaneme zasílat tato obchodní sdělení a zpracovávat v této souvislosti Vaše osobní údaje, pokud nám dáte najevo, že si zasílání obchodních sdělení nepřejete (např. tím, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého obchodního sdělení).


Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, kterou potřebujeme ke splnění účelu, za kterým byly Vaše osobní údaje shromážděny. Konkrétně je doba, po jakou Vaše osobní údaje zpracováváme, stanovena takto:


Účel

Doba spracování

Registrační formulář

Do okamžiku zrušení registrace uživatelem, maximálně však po dobu 5 let od posledního přihlášení / registrace.

Webový formulář

Do okamžiku zrušení registrace uživatelem, maximálně však po dobu 5 let od posledního přihlášení / registrace.

Kontaktní formulář pro uživatele

Do okamžiku zrušení registrace uživatelem, maximálně však po dobu 5 let od posledního přihlášení / registrace.

Kontaktní formulář pro klienty

Do okamžiku zrušení registrace uživatelem, maximálně však po dobu 5 let od posledního přihlášení / registrace.


Komu Vaše osobní údaje předáváme?

Veškeré poskytované služby nejsme schopni zajistit vlastními silami. Proto zde uvádíme kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání Vašich osobních údajů dojít:


Příjemce

Důvod zpřístupnění

Osoba zajišťující chod webu a našeho software (počítačových systémů)

V současné době využíváme poskytovatele softwarového řešení, který v pozici zpracovatele servisuje naše internetové stránky a chod počítačových systémů.

Osoba zajišťující rozesílání emailů

Může dojít k tomu, že rozesíláním emailů pověříme třetí osobu, které za tímto účelem poskytneme Vaši emailovou adresu.

Osoba zajišťující provoz CRM systému

V současné době používáme CRM systém, jehož provoz nám zajišťuje třetí osoba


Rádi bychom Vás informovali, že vždy vyhovíme Vašemu právu získat informace o tom, komu, kdy a za jakým účelem byly Vaše osobní údaje předány.VI. Registrační formulář obchodních partnerů


Prostřednictvím registračního formuláře máte možnost se zaregistrovat do Klientské sekce webového vyhledávače vasekupony.cz a stát se našim obchodním partnerem. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:


Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Kontaktováním obchodního partnera

Jméno, příjmení, emailový kontakt, telefonní kontakt

Nezbytnost pro plnění smlouvy, resp. nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy v rámci Vaší žádosti o registraci

Obchodní nabídky služeb naší společnosti

Emailový kontakt

Oprávněný zájem sestávající z nabízení relevantních služeb


Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, každopádně bez jejich uvedení nejsme schopni Vás kontaktovat.


Mimo toho zpracováváme Vaše osobní údaje zadané v rámci registračního formuláře k tomu, abychom Vám mohli nabízet naše služby podobné těm, o které se zajímáte. Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních nabídek máte právo vyslovit námitky, na jejímž základě, ihned se zasíláním obchodních nabídek a zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestaneme. Také přestaneme zasílat tyto obchodní nabídky a zpracovávat v této souvislosti Vaše osobní údaje, pokud nám dáte najevo, že si zasílání obchodních nabídek nepřejete (např. Tím, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého emailu).


Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytnou dobu, kterou potřebujeme ke splnění účelu, za kterým byly Vaše osobní údaje shromážděny. Konkrétně je doba, během níž Vaší osobní údaje zpracováváme, stanovena takto:


Účel

Doba zpracování

Registrační formulář

Do okamžiku zrušení registrace uživatelem, maximálně však po dobu 5 let od posledního přihlášení / registrace

Webový formulář

Do okamžiku zrušení registrace uživatelem, maximálně však po dobu 5 let od posledního přihlášení / registrace

Kontaktní formulář pro uživatele

Do okamžiku zrušení registrace uživatelem, maximálně však po dobu 5 let od posledního přihlášení / registrace

Kontaktní formulář pro klienty

Do okamžiku zrušení registrace uživatelem, maximálně však po dobu 5 let od posledního přihlášení / registrace

Registrační formulář pro obchodní partnery

Do okamžiku zrušení registrace uživatelem, maximálně však po dobu 5 let od posledního přihlášení / registrace


Komu Vaše osobní údaje posouváme?

Veškeré poskytované služby nejsme schopni zajistit vlastními silami. Proto zde uvádíme kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k posunu Vašich osobních údajů dojít:


Příjemce

Důvod zpřístupnění

Osoba zajišťující chod webu a našeho softwaru (počítačových systémů)

V současnosti využíváme poskytovatele softwarového řešení, který v pozici zprostředkovatele servisuje naše internetové stránky a chod počítačových systémů.

Osoba zajišťující rozesílání emailů

Může dojít k tomu, že rozesíláním emailů pověříme třetí osobu, jejíž za tímto účelem poskytneme Vaši emailovou adresu.

Osoba zabezpečující provoz CRM systému

V současnosti používáme CRM systém, jehož provoz nám zajišťuje třetí osoba.

Osoba spravující rezervační systém

V současné době využíváme poskytovatele rezervačního systému, který v pozici zprostředkovatele spravuje náš rezervační systém.


Rádi bychom Vás informovali, že vždy vyhovíme Vašemu právu získat informace o tom, komu, kdy a za jakým účelem byly Vaše osobní údaje posunuté.


Práva subjektu údajů


Aktualizováno dne: 22.5.2018