Jak na třídění odpadu? Toto je kompletní návod

27.05.2022 Eva Sdílet

Snažíte se přistupovat svědomitě ke třídění odpadu? U některých specifických druhů odpadu si jednoduše nevíme rady. Tento návod vám ovšem pomůže.

Recyklování kdysi vypadalo úplně jinak. Povězme si na rovinu, ještě před vstupem České republiky do Evropské unie byla u nás legislativa k problematice odpadů mnohem benevolentnější. Dnes se ovšem i běžný člověk snaží separovat mnohem odpovědněji. Čím dál více se toto snažení i jeho výsledky zlepšují.

Jak se vyznat v jednotlivých barvách kontejnerů? Co do nich patří a co ne? O celoplošných zásadách veřejného třídění odpadu se dozvíte v tomto článku. Návod, který si můžete pověsit na lednici, najdete na konci tohoto článku.

obrazky-kosov-na-triedenie-odpadu

 

Hledáte široký výběr designových odpadkových košů do každé domácnosti? Vyberte si z bohaté nabídky odpadkových košů na tříděný odpad ve 4home.cz

Třídění odpadu závisí od lokality

 

Každá obec má vlastní nároky na třídění odpadu. Třídění odpadu v bytě je o něco jednodušší, protože máte jistotu, že kontejnery jednoduše budete mít před panelákem.

Takto to ale nefunguje v menších obcích a městech. Zatím co některé obce mají kontejnery na třídění odpadu, jiné zvolily o něco šetrnější alternativu. A to pytle nebo tašky na tříděný odpad či jiné sběrné nádoby. Samozřejmě, takováto recyklační údržba je o něco náročnější. Potřebujete si totiž vytvořit místo na skladování separovaného odpadu.

Víte, jaká společnost provozuje vynášení odpadu ve vaší obci? Protože podmínky recyklace odpadu se u jednotlivých společností odlišují, nastudujte si je přímo u vašeho provozovatele.

zaujimavost-o-recyklacii-v-cislach

Jak jsme si vedli s tříděním odpadu v roce 2021?

 

Podle stránek samosebou.cz, které se zabívají tématem recyklace, třídění odpadu u nás bereme vážně - svědčí o tom meziroční nárůst množství vytříděného odpadu, kdy každý obyvatel ČR vytřídil do barevných kontejnerů v průměru o 5 kilogramů odpadu více. Celkem za rok 2021 to bylo v průměru 71,8 kg odpadu na obyvatele.

Dobré vědět: Systém třídění a recyklace obalových odpadů, které jsou významnou složkou tříděného komunálního odpadu, je v ČR rozvíjen už 25 let.
EKO-KOM je autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje finančně a organizačně jeho provoz a je také zodpovědná za plnění recyklačních cílů obalového průmyslu.Do systému EKO-KOM bylo v roce 2021 zapojeno 21 292 firem a 6 169 obcí ČR. Díky spolupráci s těmito subjekty je třídění odpadů v České republice dostupné pro 99 % obyvatel.

Podíl odpadu obecně

percentualne-udaje-o-recyklacii-druhov-odpadu

Pokud jste dosud nerecyklovali úplně odpovědně, nevadí. Je lepší začít teď jako nikdy. Motivací můžou být odpadkové koše na třídění odpadu na vidaxl.cz za zvýhodněné ceny.

Jak ale separovat efektivně? Musíte znát zákonitosti třídění a vyhýbat se omylům při recyklaci.

porovnanie-recyklacie-a-primarnych-zdrojov

Černá na komunální odpad

 

Možná byste si řekli, že přeci každý ví, co do směsného odpadu patří. Není tomu celkem tak. I v současnosti ještě mnoho lidí pořádně neví, co do kontejneru patří a co ne. Nejčastější chybou je, samozřejmě to, že lidi do černých kontejnerů házejí smetí, které se dá jednoduše recyklovat.

Dalším problémem jsou nebezpečné odpady. V kontejnerech se často nachází kuchyňský olej, který se nám nechce vynést na benzínku nebo jiné sběrné místo. Stejně tak tam můžeme najít odpad ze stavebních materiálů nebo nábytek patřící na sběrný dvůr. Výjimkou nejsou ani baterie, léky, či pokladniční účtenky.

cierny-kontajner-s-vyhodenymi-krabicami

Žlutá na plasty

 

Separováním plastů šetříme primární zdroje, jakými jsou ropa, zemní plyn či energie spojené s těžbou. Ovšem, recyklace plastů ani zdaleka není dokonalá. Plast se sice dá rozdrtit na plastové vločky, ale není možné vyrobit z nich PET láhev.

Vločky jsou ale vynikající pro výrobu prakticky jakéhokoliv oblečení, dokonce i nábytku. V tomto případě je už ale zkombinovaný s jiným materiálem (příměsí) a nedá se opětovně recyklovat. Jediným způsobem, jak tento odpad následně zneškodnit, je skládka odpadů.

Některé obce sbírají jenom plasty, jiné zase smíšené plasty. V druhém případě do žlutého kontejneru patří i TetraPaky, hliníkové plechovky a kov. Po odvozu se plasty ještě dále oddělují na třídicí lince a myjí na recyklačních linkách.

rozdelenie-co-patri-nepatri-do-plastu

 

Naše tipy pro separovaní plastů:

 

Zbavte plasty nečistoty (olej, zůstatky v kelímcích)

Kupujte produkty ve skle (oleje a jiné)

Stlačte a uzavřete láhev, pokud ji vhazujete do kontejneru, abyste šetřili místo

Plastové okénko z listových obálek odstraňovat nemusíte (bude odstraněno během recyklace)

Plastové obaly z kosmetiky a čisticích prostředků mýt nemusíte

 

Pro snadnější a efektivnější recyklaci u vás doma si zabezpečte vlastní kontejner na plasty.

Oranžová na TetraPaky

 

Třídění TetraPaků nebo PurePaků je, podobně jako v případě plastů, o něco složitější. Označujeme je jako VKM, tedy vícevrstvé kombinované materiály s označením C/PAP. C označuje, že je to kombinovaný materiál a označení za lomítkem slouží na identifikaci materiálu s nejvyšším podílem.

Samotný název napovídá, že TetraPaky jsou materiály složené z více vrstev – z papíru na vnější straně, folie a hliníku ve vnitřní straně. Jejich recyklací nechceme získat původní surovinu. Zhodnocují se jenom pro to, aby z nich bylo možné vyrobit například stavební materiál.

Jak je recyklovat?

U recyklování VKM je potřebné skutečně sledovat, jak je sbírá společnost pro vývoz odpad ve vaší obci.

- do žlutých kontejnerů na plasty (většinou)
- do oranžových kontejnerů přímo na TetraPaky
- do modrých kontejnerů na papír

Náš tip: Provozovny mají na každém kontejneru uvedený přesný popis toho, co do něj patří a co by jste do něj naopak házet neměli. Na stránce tetrapack.com snadno zjistíte, kde a jak se sbírají a recyklují nápojové kartony.

Modrá na papír

 

Papír je velice dobře recyklovatelná surovina. Během každého recyklačního procesu se ale jeho vlákna zkracují. Maximální počet recyklace papíru je osm. Pozitivní ovšem je, že recyklací papíru přispíváme k šetření lesů. A nejenom to. Snižujeme neskutečné množství chemikálií, které jsou do ovzduší vypouštěny během jeho výroby.

rozdelenie-co-patri-do-papiera

Zelená na sklo

 

Sklo patří mezi nejstarší materiály na světe. Používá se už do dob starověkého Egypta a jeho historie sahá do roku 3000 před Kristem. Víte ale, jak se vyrábí? Tavením z vysokokřemičitého písku, tzv. sklářského. Výhodou skla je neomezený počet recyklování, přičemž vždy vyrobíte téměř identický produkt.

Střepiny nahrazují až jednu čtvrtinu sklářského písku pro výrobu skla, snižují energie na jeho roztavení o 25 % a patří do žlutého kontejneru.

Červená na kovy

 

Červené kontejnery na kov nejsou v našich poměrech běžné. Pokud ho ve svém okolí máte, je to veliké plus. Kovové obaly se dají efektivně recyklovat a nejčastěji jde o dva typy kovů. Nejrozšířenějším je hliník s označením ALU, ze kterého jsou vyrobené plechovky od nápojů. Druhým typem je železo s označením FE v podobě konzerv. I v tomto případě ale existuje několik výjimek.

Hnědá na bioodpad

 

Bioodpad je biologicky rozložitelný odpad z přírodních zdrojů, který se dá v jiné formě dále zužitkovat. Jak si umíme představit bioodpad v domácnostech? Jsou to všechny nepotřebné nebo nevyužité části potravin, zeleniny, ovoce, zbytky jídla, kávy nebo čaje, vajíčkové a ořechové skořápky, obyčejný papír, odpad z pokojových rostlin a množství jiného. Tento odpad patří do hnědého kontejneru.

 

Specifické typy odpadu

 

Nakonec, v rámci odpadu vyhazujeme i takové věci, které v podstatě nepatří ani do jednoho typu kontejneru. Jde o různé typy stavebního materiálu, nábytku, polystyrénu či elektroodpadu a jiných převážně nadrozměrných věcí, které je možné zpracovat jenom ve sběrných dvorech.

Použité, nepoužité i nefunkční baterie byste měli taktéž odnést do specializovaných sběrných míst určených na jejich likvidaci. Podobně jako léky, protože ty byste měli z bezpečnostních důvodů vrátit do lékárny.

Léky můžete vrátit například v lékárnách Pilulka.cz, nebo je odevzdat kurýrovi Pilulka auta. Během recyklace můžete také využít naší aktuální slevu.

Nejčastější chyby a omyly

 

Nádoby od léku s nevyužitými léky je potřeba odevzdat zpět do lékárny.

Zrcadlo patří do směsného odpadu (jenom v malém množství) nebo na sběrný dvůr. Obsahuje kovové části a reflexní vrstvu. Pece si nedokáží poradit s keramikou, ani s porcelánem.

Krabice od pizzy patří do směsného odpadu nebo do kompostu. Je to silně znečištěný papír mastnotou. V kontejneru by mohl plesnivět a znehodnotit vše kolem. Víčko, pokud je čisté, můžete hodit do kontejneru na papír.

Termoobal na jídlo patří do žlutého kontejneru na plast. Ovšem, jenom v případě, že není špinavý. V opačném případě do směsného odpadu.

Polystyrén patří do žlutého kontejneru na plast (malé množství) nebo na sběrný dvůr.

Kelímek na kávu, respektive jeho plastové víčko můžete vyhodit do žlutého kontejneru, no samotný kelímek do směsného odpadu. Papír je totiž potažen tenkou vrstvou plastu, aby byl vodotěsný.

Použitý kuchyňský olej je nebezpečný odpad a patří na sběrný dvůr, na vybrané benzínky a do některých prodejen.

Použité papírové kapesníčky, kuchyňské utěrky a ubrousky jsou znečištěné. Proto patří do směsného odpadu nebo do kompostu. Jsou nerecyklovatelné.

Baterie odevzdejte do sběrných nádob v elektro obchodech nebo v supermarketech.

co-patri-na-zberny-dvor

Baterie a akumulátory jsou větším nebezpečným odpadem a patří výlučně na sběrný dvůr.

Elektroodpad a drobné elektrospotřebiče, včetně mobilů, kabelů a nabíječek se dají odevzdat v elektroobchodech. Pokud máte větší spotřebiče, můžete je vyměnit za nové v rámci koupi.

Tonery do tiskáren jsou nebezpečný odpad. Můžete je recyklovat na vybraných místech.

Vypálené žárovky můžete odevzdat v elektroobchodech, obchodech se svítidly nebo na sběrném dvoru. Obsahují nebezpečné chemikálie.

Odpady z domácí chemie patří na sběrný dvůr, protože jsou nebezpečným odpadem.

Léky, i ty načaté, je potřebné odnést do lékárny, kde se jich odpovědně zbaví. Samozřejmě, bez krabiček a příbalových letáků. Na skládce by z nich hrozil únik nebezpečných látek do životního prostředí.

Dřevo a nábytek můžete odevzdat na sběrném dvoře.

Pneumatiky patří do pneuservisu nebo na sběrný dvůr.

Textil a boty je nejideálněji prodat, vyměnit, darovat nebo recyklovat. Samozřejmě, za předpokladu, že se ještě dají nosit. Všechno oblečení k darování musí být čisté a uložené v igelitových taškách či pytlích. U bot vždy svážeme tkaničky.

Pokladniční účtenky jsou vyrobené z termopapíru. Ten rozeznáte tak, že nehtem zkusíte psát na papír a udělá se vám na něm viditelná čára. Proto není vhodný pro recyklaci. Obsahuje plnidla a celou řadu nebezpečných chemikálií. Patří tedy do směsného odpadu.

Dozvěděli jste se příliš informací najednou? Nebo jste o většině věděli? Možná jste přišli na to, že ještě hodně věcí nevíte a dělali jste je nesprávně. Teď je ten správný čas to napravit. Stáhněte si náš návod a separujte bez zbytečných chyb.

tabulka-na-vytlacenie-o-triedeni

 

Každý Čech vyprodukuje průměrně 71 kg odpadu za rok. Díky našim radám můžete zjistit, jak za jídlo ušetřit.

Hlavně nezapomínejme na to, že recyklace není odpovědí na obrovský problém světa s odpadem. Jedinou odpovědí je snižování množství odpadu, který produkujeme, včetně recyklovaného.