Poplatky za směsný komunální odpad

04.10.2022 Eva Dům a bydlení Sdílet

Po bydlení a pohonných hmotách zdražují i jiné položky, jakými mohou být i poplatky za komunální odpad. Kolik zaplatíme za odvoz odpadu v některých městech?

Komunální odpad a drobný stavební materiál

 

Co je komunální odpad? Komunální odpad je směsný odpad vyprodukovaný domácnostmi. Zahrnuje papír, lepenku, sklo, kovy, plasty, dřevo, textilie, biologický odpad, ale i odpad z elektrických zařízení a odpad z nábytku.

Drobný stavební odpad je odpad z běžných prací, které souvisí s udržováním domu.

Chcete být ve vyhazování a třídění odpadu zodpovědní? Zabezpečte si do vaši domácnosti dostatek kvalitních nádob na odpad. Najdete je i online v různém provedení.

kontejner-kartony-zed
 

Kdo platí poplatek za komunální odpad?

 

Podle Zákonu o odpadech č. 541/2020 Sb. se původcem a platitelem odpadu rozumí:

__check

každý, při jehož činnosti vzniká odpad,

__check

právnická nebo podnikající fyzická osoba, která provádí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy nebo složení odpadu, nebo

__check

obec od okamžiku, kdy osoba odloží odpad podle § 59 a 60 na místo obcí k tomuto účelu určenému.

zena-vyhazuje-odpad

__fire
Jak na třídění odpadu? Toto je kompletní návod

Snažíte se přistupovat svědomitě ke třídění odpadu? U některých specifických druhů odpadu si jednoduše nevíme rady. Tento návod vám ovšem pomůže.

Výpočet poplatku za komunální odpad

 

Za to, že se město postará o běžný odpad z domácností občanů, vyčíslí poplatek za svoz komunálního odpadu. Jedná se o poplatek konkrétnímu městu, proto se může lišit ve výši, termínu splatnosti i v případech osvobození od platby.

Obce a města si určují částku ročního poplatku.  Nejčastěji jde o jednotnou částku za poplatníka, tedy za jednu osobu v domácnosti. Jiné obce rozlišují výši poplatku podle objemu nádoby a frekvence svozu, další mají jednotný poplatek. Kromě jiného mají obce nastaveny i různé termíny splatnosti. Některé jsou stanoveny jednou ročně, jiné pak ve dvou termínech.

Poplatky za svoz komunálního odpadu (lidově poplatek za popelnice) jsou v různých místech České republiky odlišné. Pohybují se mezi 450 Kč až 800 Kč za osobu na rok. Mezi městy jsou ovšem i taková, která zrušila placení odpadu.

zelenina-kompost

 

Poplatky za komunální odpad v některých městech

Poplatek za komunální odpad - Praha
 

komunalni-odpad-praha

Poplatek za komunální odpad - Brno
 

komunalni-odpad-brno

Poplatek za komunální odpad - Ostrava
 

komunalni-odpad-ostrava

Poplatek za komunální odpad - Plzeň
 

komunalni-odpad-plzen

Poplatek za komunální odpad - Liberec
 

komunalni-odpad-liberec

Poplatek za komunální odpad - Olomouc
 

komunalni-odpad-olomouc

Poplatek za komunální odpad - Ústí nad Labem
 

odpad-usti-nad-labem

Kdo je od poplatku za svoz komunálního odpadu osvobozen?

__check

Platba za odpad se v některých městech netýká dětí a seniorů.  

__check

Dále jsou ve všech městech od poplatků osvobozeny děti v dětských domovech a podobných zařízeních, osoby pobývající v domově pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory či v chráněném bydlení. Dále třetí a další děti, jež žijí ve společné domácnosti s nejméně dvěma nezaopatřenými sourozenci.

__check

V některých městech jsou rovněž osvobozeni od placení popelnic občané s trvalým pobytem na úředních adresách, či s dlouhodobým pobytem v zahraničí.

tyrkysovy-kontejner-zed

Ještě jedna důležitá informace na závěr. Vaší povinností jako poplatníka je obci nahlásit každou změnu související s placením poplatků za odpad.

__bulb
Musí být náklady na bydlení vysoké? Stačí vědět jak šetřit

Ušetřit náklady na bydlení je snem mnoha lidí. Máte pocit, že peníze vyhazujete do koše? Přečtěte si naše tipy, jak snížit měsíční náklady na bydlení a ušetřit.