Jak vybavit pas, kolik stojí a jak dlouho si počkáte?

07.07.2022 Eva Víza Sdílet

Víte, jak vybavit pas a kolik to bude trvat? Všechny důležité informace se dozvíte v našem článku.

I když do mnoha krajin dnes můžete cestovat jenom s občanským průkazem, do některých krajin ještě pořád potřebujete cestovní pas. Víte, jak ho vybavit? Co potřebujete k jeho vyřízení? Jak dlouho to bude trvat? A kolik vlastně stojí? Poradíme vám v následujících řádcích.

 

Kdy musíte mít cestovní pas?

 

Cestovní pas je jeden z důležitých cestovních dokladů. Jeho vlastnictví umožňuje vstup do krajin mimo Evropskou unii. Stejně jako v, i dítě musí mít svůj cestovní pas. A to už od narození.

mapa-sveta-bryle-cestovni-pas

Ještě pořád se vám nepodařilo najít ubytování podle vašich představ? Spolehněte se na Booking a najděte si ubytování na dovolenou ještě dnes.

Jak vybavit cestovní pas?

 

O vydání pasu můžete zažádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22, jedná-li se o cestovní pas vydávaný ve lhůtě 30 dnů, nebo ve zkrácených lhůtách do 24 hodin pracovního dne anebo do 5 pracovních dnů, u Ministerstva vnitra, jedná-li se o cestovní pas vydávaný ve zkrácených lhůtách do 24 hodin pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů, v zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.

cestovni-pas-s-fotakem-plaz

Co potřebujeme při vybavení pasu?

 

K žádosti o vydání cestovního pasu předkládáte:

- doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, apod.), například občanský průkaz (u občanů, kteří nemají občanský průkaz, jiné doklady, např. rodný list nebo oddací list),
- doklad o státní občanství (doklad o státním občanství se vyžaduje při vydání prvního cestovního pasu občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky); osvědčení o státním občanství lze vyžadovat, pokud by byly o státním občanství žadatele pochybnosti,
- rodný list nebo občanský průkaz anebo cestovní pas občana mladšího 15 let, podá-li žádost jeho zákonný zástupce,
- doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti poručníkem, opatrovníkem, pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, nebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitelem zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, tj. příslušné rozhodnutí soudu,
- doklad prokazující oprávněnost k podání žádosti opatrovníkem za občana, jemuž jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, tj. příslušné rozhodnutí soudu,
- smlouvu o zastoupení schválenou soudem, podává-li za občana staršího 18 let člen domácnosti;
- odůvodnění žádosti o vydání cestovního pasu, pokud občan již je držitelem platného cestovního pasu, a potřebuje další cestovní pas k cestám do zahraničí.

Máte naplánovanou dovolenou a potřebujete pomoct s balením? Přečtěte si náš článek o tom, co si můžete vzít s sebou do letadla.

__bulb
Co si můžu vzít do letadla?

Co může být sbalené v příručním a co v podpalubním zavazadle? Připravili jsme pro vás seznam několika položek, které vás během balení budou určitě zajímat.

Jak vybavit pas pro dítě?

 

Dětský cestovní pas vydávají obecní úřady s rozšířenou působností, v jejichž správním obvodu je dítě přihlášeno k trvalému pobytu. Standardní cestovní pas s biometrickými údaji se vydává do 30 dní, přičemž poplatek za pas pro osoby mladší 15 let činí 100 Kč.

dva-detske-cestovni-pasy

Jaké dokumenty budete pro vyřízení pasu potřebovat? Nezapomeňte si s sebou vzít:

- rodný list dítěte,
- předchozí pas (pokud již byl dítěti vystaven),
- OP nebo cestovní pas zákonného zástupce,
- doklad o státním občanství (v případě, že dítě nemá trvalý pobyt v ČR).

Na úřad se dostavte i s dítětem, kterému necháváte pas zhotovit. Bude se totiž fotit a dětem nad 12 let budou sejmuty i otisky prstů. (Zdroj: yespojisteni.cz)

Dovolená za levní peníz se vyplatí, zejména pokud se vám podaří sehnat hezké a levné ubytování v příjemném prostředí. Znáte způsoby, jak se dá sehnat levné ubytování? Připravili jsme pro vás několik tipů.

__bulb
Jak sehnat levné ubytování

Dovolená za levný peníz se vyplatí, zejména pokud se vám podaří sehnat pěkné a levné ubytování v příjemném prostředí. Znáte způsob, jak se dá sehnat levné ubytování? Připravili jsme pro vás několik tipů.

kridlo-letadla-u-zapadu-slunce

Platnost cestovného pasu

 

Cestovní pas se vydává občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let. Dobu platnosti cestovního pasu nelze prodloužit. Platnost pasu pro děti je 5 let.

Platnost cestovního dokladu skončí:
- uplynutím doby v něm vyznačené;
- ohlášením jeho ztráty nebo odcizení;
- uplynutím 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana;
- pozbytím státního občanství, úmrtím nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení držitele cestovního dokladu za mrtvého. 

muz-a-zena-drzi-pasy


O skončení platnosti cestovního dokladu rozhodne obecní úřad obce s rozšířenou působností, Ministerstvo vnitra, nebo zastupitelský úřad, jestliže
- cestovní doklad je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost;
- cestovní doklad obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny s výjimkou nesprávného údaje o aktuálním příjmení občana, pokud ke změně příjmení došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana,
- nebojeho držitel podstatně změnil podobu.

 

Kolik stojí pas?

 

Kolik stojí vydání cestovního pasu? Poplatek za pas závisí od věku žadatele a počtu dní potřebných na jeho vybavení.

tabulka-poplatku-za-cestovni-pas

tabulka-poplatku-vybaveni-pasu

Využijte i vy jedinečnou nabídku společnosti Pelikan na let, ubytování a dokonce i půjčení auta.

Převzetí vyhotoveného cestovního pasu


Za převzetí cestovního pasu se platí správní poplatek 100 Kč, pokud občan převezme cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů u jiného úřadu, než podal žádost o jeho vydání. Za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách do 24 hodin pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas převezme u úřadu, u kterého žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22 a převezme cestovní pas u Ministerstva vnitra, zaplatí první část správního poplatku při podání žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu.

muz-drzi-cestovni-pas

A ještě jedna malá rada na závěr. Před cestou do zahraničí si prověřte, jestli krajina nemá speciální požadavky na platnost pasu. Některé krajiny totiž vyžadují, abyste pas měli platní minimálně 6 měsíců od ukončení pobytu a konkrétní požadavky krajin jsou různé.