Taky děláte často nelogické nákupy? Může za to jedna věc

23.05.2018 Kristína Nakupování Sdílet
Taky děláte často nelogické nákupy? Může za to jedna věc

Znáte pojem behaviorální ekonomie? Jde o ekonomickou teorii, podle níž se lidé nerozhodují jen racionálně, ale často dělají iracionální rozhodnutí. Děláte je i vy?

 
 

Co je to behaviorální ekonomie?

 
 
Behaviorální ekonomie je pojem, který je znám už více než 30 let. Do popředí se však začal dostávat až v posledních letech. Je to ekonomická teorie, která se pokouší vysvětlit lidské rozhodnutí na základě psychologických motivů, resp. snaží se integrovat pochopení lidského chování ze strany psychologů do ekonomické analýzy.
 
Zastánci této teorie tvrdí, že lidé se nerozhodují na základě racionálních pohnutek. Často například následují tradice nebo se snaží vyhnout určitému riziku. Proto dělají lidé zdánlivě nelogické ekonomické rozhodnutí.

slevy na oblečení vašekupóny.cz


Jste racionální člověk?Předpokládá se, že racionální člověk dokáže správně zvážit náklady a přínosy a následně si pro sebe zvolí tu nejlepší možnost. Takový člověk zná své současné i budoucí preference a nikdy se nezmítá mezi dvěma protichůdnými tužbami. Má dokonalou sebekontrolu a dokáže omezit impulsy, které mu mohou bránit v dosažení jeho dlouhodobých cílů.
 
Ve skutečnosti však takový dokonale racionální člověk neexistuje. Pokud ano, tak je extrémně sobecký a přihlíží pouze na svůj vlastní prospěch. Každý z nás má jen omezené kognitivní schopnosti a problémy se sebekontrolou. Často děláme rozhodnutí, které nám zaručí okamžité štěstí, ale z dlouhodobého hlediska nám nic nepřinesou. Příkladem je už jednoduché přejídání. Pokud bychom byli dokonale racionální, po nasycení bychom už nic nejedli. Ale kdo z nás si odepře například malou sladkost za obědem? Denně takto děláme desítky iracionálních rozhodnutí.
 


 

Jak psychologie ovlivňuje ekonomické chování?Cílem behaviorální ekonomie je prozkoumat a vysvětlit, jak lidé dělají každodenní rozhodnutí, proč se rozhodují o koupi určitým způsobem, což ovlivňuje jejich nákupní rozhodnutí a jaký to má vliv na trh. Může vysvětlit, proč jejich chování není z ekonomického hlediska vždy logické a jejich chování není vždy sobecké - například darují peníze, nebo připisují vyšší hodnotu některým zbožím, které mají ve skutečnosti stejnou hodnotu jako ostatní.
 
Představte si například obchod s potravinami. Pokud umístí ovoce, zeleninu a jiné zdravé potraviny na začátek prodejny, správně je naaranžuje a osvětlí, dokáže nás to ovlivnit tak, abychom je upřednostnili před nezdravými potravinami.
 
Pokud je tedy behaviorální ekonomie ve správných rukou, její výsledky mohou být použity k vytvoření prostředí, které posouvá lidi ke zdravějšímu životnímu stylu, lepšímu chování k přírodě, ale také k lepším finančním rozhodnutím.