Nejlepší životní pojištění – jak si vybrat?

12.05.2022 Eva Životní pojištění Sdílet

Životní pojištění je jeden z nejsložitějších finančních produktů vůbec. Proto se vybírá poměrně náročně. Jak se v nabídkách jednotlivých společností zorientovat? Na jaká rizika byste měli brát ohled? A jaká je jeho cena?

Odborníci v oblasti pojišťovnictví tvrdí, že životní pojištění s investičním nebo kapitálovým spořením je v dnešní době přežitkem. Důvod je jednoduchý – v současnosti jsou na trhu mnohem výhodnější typy spoření.

 

Proto byste se měli rozhodovat mezi nabídkami na rizikové životní pojištění. Stejně tak byste ale neměli zapomínat na to, že tento typ pojištění slouží především jako ochrana před negativními důsledky pojistných událostí. Jeho hlavní úlohou je finančně zabezpečit rodinu v případě absence příjmů. Vyžadují jej ale i banky pro zabezpečení hypotéky, kterou byste kvůli pojistné události nedokázali splácet.

Jste ve fázi aktivního hledání životního pojištění? Výběr nejvhodnějších životních pojištění najdete v kategorii Finance a pojištění.

Životní pojištění a rizika s ním spojená

 

V rámci výběru rizik máte na výběr víc než 20 odlišných připojištění. Ty jsou ale spojená s menšími riziky. Vy byste se měli zaměřit na ty větší. Mezi největší rizika spojená se životní pojistkou patří:

 

Riziko

 Přibližná pojistná částka

 

 

Smrt

 1 až 2leté příjmy + připočítání dluhů a pohřebních nákladů

Trvalé následky

 4 až 5leté příjmy

Invalidita

 částečná 40% vs. trvalá 70%, 2 až 5leté příjmy

Kritické nemoci

 1 až 3leté platy, maximálně ovšem do určité částky

Pracovní neschopnost    

 při dostatečné finanční rezervě nepotřebné

 

V případě, že máte vytvořenou dostatečnou finanční rezervu, poslední bod, tedy pracovní neschopnost, můžete teoreticky vynechat. Obecně platí, že rizika by měla odpovídat tomu, jaký vliv můžou mít v budoucnu na váš rozpočet.

podpis-dokumentu-zmluvy

Cena pojistného je individuální

 

Pojištění je zvláště individuální záležitost, aby se dala zobecnit. Její konkrétní výše závisí od mnoha faktorů. Cena za kvalitní a dobře nastavené životní pojištění se pohybuje někde mezi 3 – 5 % vaší čisté mzdy. Musíte ale vždy myslet na to, že budete posuzování individuálně a taková bude i vaše cenová nabídka na pojištění.

 

Adekvátní nastavení pojistných částek je ovšem klíčové. Závisí od vašich aktuálních příjmů a závazků, majetku, úspor, rodinného stavu a mnohých jiných parametrů. Nastavte ho podle vaší aktuální situace a nezapomeňte ho aktualizovat v čase. Životní pojištění bude pro studenta bez závazků jiné jako v případě otce rodiny s hypotékou na dům.

Cena pojištění je přímo úměrná riziku, které na sebe pojišťovna přebírá. Mezi parametry určující jeho cenu patří:

1. Rozsah pojistného krytí a pojistné sumy (čím více rizik, tím vyšší cena)

2. Životní styl pojištěného (kouření, alkohol, nadváha a jiné mají přirážku)

3. Věk pojištěného (čím starší pojištěnec, tím dražší pojištění)

4. Zaměstnání (rozdělení cen podle rizikovosti povolání)

5. Sportovní aktivity (rekreační sportovci nemají přirážky, profesionální ano)

  1.  

  2. vystrete-ruky-pri-zapade-slnka

Rozdíly mezi životním pojištěním v jednotlivých pojišťovnách jsou markantní. Netýká se to jenom ceny, ale také jednotlivých rozsahů krytí – smrti, úrazu, invalidity, kritických emocí nebo dlouhodobé pracovní neschopnosti. Nezapomínejte ani na správné nastavení pojistných částek na míru. No a v neposlední řadě myslete na to, že život je nevyzpytatelný a váš aktuální životní styl se může změnit jako mávnutím kouzelného proutku. Proto je potřebné ho neustále aktualizovat.

Chcete se o tématu pojištění dovědět více? Přečtěte si další články na našem blogu.